Uniwersalny łapacz kamieni ⌀ 75 - 200

Zaprojektowane w celu zatrzymania wszelkich elementów, które mogłyby zablokować lub ograniczyć wydajność systemu odprowadzania wody deszczowej z dachu. Aby zagwarantować odpowiedni funkcjonowanie odwodnienia połaci dachu zaleca się ich okresowe czyszczenie.

Łapacze żwiru wyposażone są w klatkę z otworami pozwalającymi na szybki i wydajny przepływ wody deszczowej. dedykowane są do wpustów dachowych o średnicy 75 - 200 mm.Zastosowanie:
  • do stosowania jako wyposażenie wpustów dachowych w celu zapobiegania przedostaniu się zanieczyszczeń do instalacji odprowadzania wody opadowej.


Kod wyrobu:

210-030-075-200


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
d1 [mm]208
d2 [mm]230
h [mm]50
h1 [mm]220