swisspor EPS 70 fasada podłoga
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 200mm.

UWAGA: W kartach technicznych minimalna grubość płyt frezowanych zostanie zmieniona przy najbliższej zmianie DoP.


swisspor EPS 70 fasada podłoga

swisspor EPS 70 fasada podłoga to płyty styropianowe o podwyższonych parametrach technicznych (takich jak wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na naprężenia ściskające, wytrzymałość na rozrywanie). Płyty dedykowane do wymagającego klienta, dlatego też produkcja płyt styropianowych EPS 70 fasada nakłada na producenta konieczność stosowania bardziej rygorystycznych reżimów technologicznych podczas ich produkcji.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc
  • narażonych na powstanie mostków cieplnych,
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,039 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie≥ 100 [kPa]
Napręzenia ściskające przy 10% odkształceniu wzglednym≥ 70 [kPa]
Klasa reakcji na ogieńE