swisspor EPS 200 parking
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 200mm.

UWAGA: W kartach technicznych minimalna grubość płyt frezowanych zostanie zmieniona przy najbliższej zmianie DoP.


swisspor EPS 200 parking

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor EPS 200 produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. F.2 - 60 kPa, tj. 6,0 t/m2


Zastosowanie:
 • nowe i stare budownictwo,
 • izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
 • izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
 • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
 • izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
 • izolacja cieplna dachów płaskich,
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych
 • konstrukcji inżynierskich,
 • warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,034 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 200 kPa
Klasa reakcji na ogieńE