swisspor FONO podłoga
swisspor FONO podłoga
UWAGA!

Produkowane grubości: 22/20 , 33/30, 43/40. 53/50


swisspor FONO podłoga

Płyty styropianowe swisspor FONO podłoga służą do wykonywania warstw izolacji akustycznej, układanych pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, dla których obciążenie użytkowe nie przekracza 4,0 kPa, w celu zwiększenia izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.


Zastosowanie:
  • izolacja akustyczna stropów w technologii podłóg pływających zarówno na stropach bez ogrzewania podłogowego jak i z ogrzewaniem podłogowym


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD30-CP3 grubość 22/20 , T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD20-CP3 grubość 33/30, T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD25-CP3 grubość 43/40 , 53/50


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,044 [W/mK]
Sztywność dynamiczna≤ 20, ≤ 25, ≤ 30,