swisspor BITERM<sup>®</sup> ROLLBAHN
UWAGA!

Wymiary płyty swisspor BITERM® ROLLBAHN - 1000x4000mm, grubość 40-150mm ze stopniowaniem co 10mm.
Stosując płyty swisspor BITERM® ROLLBAHN z rdzeniem ze styropianu LAMBDA dach podłoga, uzyskuje się bardzo dobrą izolacyjność termiczną.


swisspor BITERM® ROLLBAHN

swisspor BITERM? ROLLBAHN to warstwowe płyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okładzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej. Rdzeń płyt wykonany jest z płyt styropianowych o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym co najmniej 80 kPa. Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych. Na życzenie klienta płyty swisspor BITERM® ROLLBAHN laminujemy również zgrzewalnymi papami asfaltowymi z innymi wkładkami. Oklejanie płyt może być jednostronne.
Warstwowe płyty swisspor BITERM? ROLLBAHN posiadają wykonane z jednej strony nacięcia rdzenia styropianowego, dzięki którym dopasowują się idealnie do powierzchni dachu, co jest istotne podczas prowadzenia prac na dachach łukowych a także prac renowacyjnych.
swisspor BITERM? ROLLBAHN skraca czas wykonywania prac dekarskich- powierzchnia krycia jednej płyty wynosi 4,0m2


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna nowych i starych dachów,
  • izolacja cieplna pokryć dachowych o nachyleniu nie przekraczającym 20%,na podłożu betonowym, drewnianym, lub z blachy trapezowej,


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie≥ 0,1 MPa
Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody≥ 0,1 MPa
Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80°C i -20°C≥ 0,1 MPa
Wytrzymałość połączenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania≥ 20 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1) i NRO