swisspor HYDRO lambda
UWAGA!

Dostępne wymiary: grubość 50,80,100,120,150 i 200mm, szerokość 600mm, długość 1250mm.
Dopuszczalna głębokość stosowania do 3,5m poniżej poziomu gruntu.


swisspor HYDRO lambda

swisspor HYDRO lambda to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologi indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii, struktura spienionych granulek nie jest naruszona,co w konsekwencji zmniejsza chłonność wody. Dodatkowo swisspor HYDRO lambda swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor, lepszą izolacyjność oraz obniżoną nasiąkliwość.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. F.2 - 30 kPa, tj. 3,0 t/m2


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna fundamentów do 3,5 m głębokości,
  • izolacja cieplna ścian piwnic,
  • izolacja cieplna cokołów w systemie BSO,
  • izolacja cieplna ścian, stropów, podłóg w pomieszczeniach wilgotnych,
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
  • izolacja cieplna dachów płaskich.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,5


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,031 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 100 kPa
Poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu≤ 3,5 %
Klasa reakcji na ogieńE