swisspor BIKUTOP G200/40 (PYE G200 S40)
UWAGA!

Składować i przewozić pionowo w jednej warstwie.


Pliki do pobrania:

swisspor BIKUTOP G200/40 (PYE G200 S40)

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej.
Składowa systemu swisspor BIKUTOP System.


Zastosowanie:
  • warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożu drewnianym, drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiałów termoizolacyjnych (styropian, BITERM®, wełna mineralna);
  • wykonywanie nowych oraz remont starych pokryć dachowych;
  • izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem;
  • aplikacja za pomocą zgrzewana i/lub mocowanie mechaniczne.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm]4,0
Giętkość w niskich temp. [˚C]-10
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]1600 / 2900
Długość / Szerokość [m]7,5 / 1,0