swisspor BITERM STICK PU
UWAGA!

Produkt zawiera substancje szkodliwe (izomery i homologii diizocyjanianu difenylometanu).


Pliki do pobrania:

swisspor BITERM STICK PU

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy, utwardzany pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu
Składowa systemu Swisspor BIKUTOP System.


Zastosowanie:
  • klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, XPS), płyt warstwowych swisspor BITERM, wełny mineralnej, pianki PU i PIR, papy oraz innych materiałów porowatych i włóknistych do podłoży betonowych, stalowych, drewnianych, gipsowych, ze starej papy asfaltowej itp;


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Stan skupienia ciecz
Lepkość w 25°C [mPas]1500 - 4000
Gęstość w 20°C [g/cm3]1,06 - 1,29
Czas pełnego utwardzenia spoiny 19 - 21 °C [h]około 24