swisspor EPS 70-038 fasada podłoga
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 300mm.


swisspor EPS 70-038 fasada podłoga

swisspor EPS 70-038 fasada podłoga to płyty styropianowe o podwyższonych parametrach technicznych takich jak wytrzymałość na naprężenia ściskające i współczynnik przewodzenia ciepła. Płyty dedykowane do wymagającego klienta, dlatego też produkcja płyt styropianowych EPS 70 fasada nakłada na producenta konieczność stosowania bardziej rygorystycznych reżimów technologicznych podczas ich produkcji.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc
  • narażonych na powstanie mostków cieplnych,
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,038 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie≥ 100 [kPa]
Napręzenia ściskające przy 10% odkształceniu wzglednym≥ 70 [kPa]
Klasa reakcji na ogieńE