swisspor BIKUTOP standard 15/44 (PYE PV250 S44H)
UWAGA!

Składować i przewozić pionowo w jednej warstwie.


Pliki do pobrania:

swisspor BIKUTOP standard 15/44 (PYE PV250 S44H)

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Składowa systemu swisspor BIKUTOP System.


Zastosowanie:
  • warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożu drewnianym, drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiałów termoizolacyjnych (styropian, BITERM®, wełna mineralna);
  • wykonywanie jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu betonowym i izolacji termicznej z BITERM-u®;
  • wykonywanie nowych oraz remont starych pokryć dachowych;
  • aplikacja za pomocą zgrzewania.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm]4,4
Giętkość w niskich temp. [˚C]-15
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]900 / 700
Długość / Szerokość [m]7,5 / 1,0