Dachowe Płyty Spadkowe
Dachowe Płyty Spadkowe
UWAGA!

Niezbędne dane potrzebne do wykonania projektu

Rzut dachu (dwg lub pdf)
Przekrój dachu (dwg lub pdf)
Ustalenie minimalnej wysokości termoizolacji
Ustalenie kąta nachylenia dachu
Ustalenie twardości termoizolacji (EPS80, EPS100 itd..)


Dachowe Płyty Spadkowe

Precyzyjne wykonanie Dachowych Płyt Spadkowych pozwoli na idealne wykonanie odwodnienia. Dlatego też bardzo ważne jest aby każda płyta została dokładnie zaprojektowana, wycięta i opisana wraz z załączoną instrukcją montażu. Dachowe Płyty Spadkowe optymalnej jakości uzyskuje się na komputerowo sterowanych urządzeniach do wycinania. Zastosowanie klinów styropianowych pozwala na ekonomiczne wykonanie odwodnienia dachu, a co ważniejsze znacznie ogranicza jego ciężar.
Wymiary oraz kąt nachylenia Dachowych Płyt Spadkowych wyliczany jest na podstawie projektu. Grubość ich uzależniona jest od tego czy podstawowym celem jest termoizolacja czy jedynie uzyskanie spadu.
Na podstawie otrzymanej od Państwa dokumentacji projektowej dachu płaskiego wykonamy nieodpłatne projekt ułożenia Dachowych Płyt Spadkowych.


Zastosowanie:
  • izolacja termiczna i odwodnienie nowych jak i remontowanych dachów płaskich,
  • izolacja termiczna i odwodnienie tarasów,dachów zielonych.