swisspor LAMBDA WHITE <sup>®</sup>
UWAGA!

Nie wymaga osłon. Standardowa płyta posiada nacięcia przeciwprężne. Minimalna grubość 150mm, maksymalna 250mm.
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowywanego nie może wynosić mniej niż +5°C i nie więcej niż + 25°C.


swisspor LAMBDA WHITE ®

Swisspor LAMBDA WHITE ®, to pierwsze na rynku polskim zespolone płyty EPS nowej generacji, łączące w sobie zalety szarego i białego styropianu, produkowana metodą spieniania polistyrenu. Standardowo płyta jest stabilizowana (nacinana) w celu eliminacji naprężeń.
Swisspor LAMBDA WHITE® swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom w grubszej części ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność. Dzięki nacięciom przeciwprężnym na powierzchni płyt LAMBDA WHITE® eliminuje się większość naprężeń i zapewnia wyjątkową stabilność wymiarową płyt.
Produkt dedykowany dla budownictwa pasywnego i energooszczędnego.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
  • izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
  • izolacja cieplna loggi, balkonów,
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
  • izolacja cieplna podłóg na legarach,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
  • izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokwiami.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,031 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie≥ 100 [kPa]
Klasa reakcji na ogieńE