swisspor UV PROTECTOR
UWAGA!

Nie stosować wewnątrz budynków.
Przed użyciem bardzo dokładnie wymieszać.


Pliki do pobrania:

swisspor UV PROTECTOR

Masa asfaltowa modyfikowana SBS z aluminium do zabezpieczania pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich.
Składowa systemu Swisspor BIKUTOP System.


Zastosowanie:
  • wykonywanie warstwy chroniącej przed promieniowaniem UV na pokryciach dachowych (papy asfaltowe, gonty bitumiczne, bitumiczne płyty faliste);
  • zabezpieczenie przed korozją metalowych elementów pokrycia dachowego (obróbki blacharskie itp.);
  • renowacja starych pokryć dachowych z pap asfaltowych i gontów bitumicznych;
  • wykonywanie warstwy ochronnej na nowych pokryciach dachowych z pap asfaltowych i gontów bitumicznych;
  • zabezpieczanie bitumicznych płyt falistych;
  • zabezpieczanie pokryć dachowych wykonanych z blachy.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencjaMasa barwy brunatnosrebrzystej, bez zanieczyszczeń o konsystencji płynnej. W temperaturze 23°C łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla na powierzchni papy asfaltowej izolacyjnej
Wygląd powłokiPowłoka srebrzysta, ciągła, bez pęcherzy, przylegająca do podłoża
Zawartość substancji lotnych (m/m) [%]≤ 45
Temperatura zapłonu wg Pensky’ego-Martensa [°C]≥ 31
Zdolność wysychania po 2 hPo dotknięciu powłoki brak śladów na palcu
Giętkość powłoki w temperaturze -5°C na półobwodzie walca o średnicy 30 mmBrak rys i pęknięć
Lepkość umowna w temperaturze 23°C, mierzona kubkiem wypływowym o średnicy 6 mm [s]od 25 do 50
Zawartość wody (m/m) [%]≤ 0,5
Przyczepność powłoki do betonuRozwarstwienie powłoki przy odrywaniu paska płótna
Spływność powłoki nachylonej pod kątem 45° w temperaturze 100°C po 5 h: z papy oraz z betonuNie spływa
Odporność powłoki na działanie 3% roztworu chlorku soduWynik badania dodatni