swisspor EPS PLUS fasada
swisspor EPS PLUS fasada
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 20mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 200mm.

UWAGA: W kartach technicznych minimalna grubość płyt frezowanych zostanie zmieniona przy najbliższej zmianie DoP.


swisspor EPS PLUS fasada

swisspor EPS PLUS fasada to płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięte gładko lub z frezem.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L2-W2-Sb5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,042 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie≥ 80 [kPa]
Klasa reakcji na ogieńE