Płyty izolacyjne XPS

Opis produktu

Synthos XPS PRIME S jest materiałem termoizolacyjnym, uformowanym w postać płyty w procesie wytłaczania i bezpośredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie żywicy polistyrenowej, surowca bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z żywnością.
W budowie charakteryzuje się specyficzną drobno- i
zamknięto- komórkową strukturą pianki zawierającej w strukturze powietrze.
Produkt nie zawiera środka uniepalniającego. Produkt nie zawiera czynników spieniających typu CFC (chlorofluorowęglowodory), HCFC (wodorochlorofluorowęglowodory) ani HFC (wodorofluo
rowęglowodory).


Właściwości materiału

  • doskonały współczynnik izolacyjności termicznej
  • odporność na działanie wilgoci
  • znakomite parametry wytrzymałościowe łatwy montaż
  • struktura zamkniętokomórkowa
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie

Korzyści

  • obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatację budynku
  • płyty XPS PRIME nadaje się do pełnego ponownego recyklingu