swisspor EPS 150 parking

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspor parking produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. F.2 - 45 kPa, tj. 4,5 t/m2


Zastosowanie:
 • nowe i stare budownictwo,
 • izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
 • izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
 • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie,
 • izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
 • izolacja cieplna dachów płaskich,
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych
 • konstrukcji inżynierskich,
 • warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,035 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 150 kPa
Klasa reakcji na ogieńE