swisspor BITERM<sup>®</sup>
swisspor BITERM<sup>®</sup>
UWAGA!

Wymiary płyty swisspor BITERM® - 1000x1000mm, grubość 40-300mm ze stopniowaniem co 10mm. Krawędzie proste lub frezowane. Na życzenie klienta dostępne są inne wymiary. Płyty mogą być w wersji płaskiej lub spadkowej.
Stosując płyty swisspor BITERM® z rdzeniem ze styropianu LAMBDA dach podłoga, uzyskuje się bardzo dobrą izolacyjność termiczną.


swisspor BITERM®

swisspor BITERM® (styropapa) to warstwowe płyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okładzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej. Rdzeń płyt wykonany jest z płyt styropianowych o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym co najmniej 80 kPa. Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych. Na życzenie klienta płyty swisspor BITERM? laminujemy również zgrzewalnymi papami asfaltowymi z innymi wkładkami. Oklejanie płyt może być jedno- lub dwustronnie.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna nowych i starych dachów,
  • izolacja cieplna pokryć dachowych o nachyleniu nie przekraczającym 20%,na podłożu betonowym, drewnianym, lub z blachy trapezowej, izolacja cieplna fundamentów.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie≥ 0,1 MPa
Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody≥ 0,1 MPa
Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80°C i -20°C≥ 0,1 MPa
Wytrzymałość połączenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania≥ 20 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1) i NRO