EPS UNI fasada
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 20mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 200mm.

UWAGA: W kartach technicznych minimalna grubość płyt frezowanych zostanie zmieniona przy najbliższej zmianie DoP.


EPS UNI fasada

supor EPS UNI fasada to płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięte gładko lub z frezem.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami.


Kod wyrobu: T2-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR 80

(zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,045 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie80 kPa
Klasa reakcji na ogieńE