Dane firmy:

SWISSPOR Polska sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Kroczymiech 2
tel. +48 32 6257200
fax +48 32 6257202
www.swisspor.pl

NIP 632-00-00-312
REGON 008178654
KRS 0000013782
BDO 000027992

mBank SA O/Kraków
97 1140 1081 0000 3222 0000 1001

Santander Bank Polska SA O/Pelplin
38 1500 2237 1222 3000 1131 0000

Bank Millennium SA
55 1160 2202 0000 0002 3861 6128

Rejestr przedsiębiorców prowadzi:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy
12.117.500,00 PLN