Deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z "CPR"

SYNTHOS XPS PRME S 30 L
SYNTHOS XPS PRME S 50 L
SYNTHOS XPS PRME S 70 L
SYNTHOS XPS PRME G 30 L
SYNTHOS XPS PRME D 30 L