Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z "CPR" wraz z kartami technicznymi