Aktualności

swisspor LAMBDA WHITE®

Pierwsze na rynku polskim zespolone płyty EPS nowej generacji swisspor LAMBDA WHITE®

swisspor HYDRO lambda

Produkt dedykowany do budownictaw pasywnego i energooszczędnego.

Nowe Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowania

Z dniem 1 stycznia 2014 w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.