Aktualności

Nowe Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowania

Nowe wartości współczynników przenikania ciepła U

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wchodzące w życie nowe warunki techniczne, przewidują zaostrzenie wymogu dotyczącego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (EP). Od stycznia 2014 roku zapotrzebowanie na EP nie może być większe niż 120 kWh/m2. Na kilka kolejnych lat przewiduje się obniżenie wskaźnika zapotrzebowania do takiego poziomu, aby w styczniu 2021 roku osiągnąć wartość na poziomie 70 kWh/m2.

Co to oznacza?

Oznacza to konieczność zwiększenia izolacji cieplnej przegród nowych budynkow, po przez zwiększenie grubości warstwy izolacji, lub stosowanie materiałów termoizolacyjnych o lepszych parametrach przewodzenia cieplnego.

Podobnie jak dla EP, tak i dla zwiększenia izolacyjności cieplnej przegród, zmiany zostały rozpisane na trzy etapy : 2014, 2017 i 2021 rok. Pozwala nam to już dziś zdecydować, czy nowo wznoszony dom będzie spełniał wymagania obowiązujące w momencie otrzymania pozwolenia na budowę , czy też je przewyższał.

Szczegółowe dane dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła U dla różnych lat i przegród, oraz właściwy dobór grubości płyt styropianowych znajdziecie Państwo w naszym Katalogu Swisspor na stronie 12-13.                      Katalog do pobrania na stronie www.swisspor.pl/katalog-m-41.html.