swissporXPS 300 GE
UWAGA!

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Płyty polistyrenu ekstrudowanego należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia i rozpuszczalników organicznych.
W przypadku płyt składowanych na pełnych paletach w opakowaniu zbiorczym, dopuszcza się magazynowane ich na zewnątrz na utwardzonym podłożu. W przypadku otwarcia opakowania zbiorczego lub jego uszkodzenia, produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności przed działaniem promieni słonecznych. Należy pamiętać, aby pomieszczenia zamknięte były wentylowane.


swissporXPS 300 GE

Płyty termoizolacyjne swissporXPS 300 GE produkowane są metodą ekstruzji i bezpośredniego spieniania. Dzięki temu procesowi powstają płyty o jednolitej, zamkniętej strukturze komórkowej.
Oprócz bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych płyty te charakteryzują się niską nasiąkliwością oraz bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Płyty swissporXPS 300 GE zakończone są krawędziami prostymi. Powierzchnia płyt o strukturze wafla w szczególności dedykowana do zastosowań w ETICS, oraz w miejscach gdzie potrzebne jest zwiększenie przyczepności płyt z innymi wyrobami np. klejem, betonem itd.


Zastosowanie:
 • Izolacja cieplna nad płytą fundamentową,
 • Izolacja cieplna ław fundamentowych,
 • Izolacja cieplna strefy cokołowej,
 • Izolacja cieplna ścian zewnętrznych,
 • Izolacja cieplna ścian warstwowych,
 • Izolacja cieplna ścian w prefabrykacji żelbetowej,
 • Izolacja cieplna ścian podwalinowych,
 • Izolacja cieplna mostków termicznych (np. wieńce, nadproża)
 • Izolacja cieplna ościeży okiennych i otworów drzwiowych,
 • Izolacja cieplna podłóg na gruncie,
 • Izolacja cieplna podłóg w halach przemysłowych,magazynowych,
 • Izolacja cieplna podłóg między piętrami,
 • Izolacja cieplna podłóg parkingów,
 • Izolacja cieplna elementów budynków inwentarskich od wewnątrz,
 • Szalunek tracony


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 30,40,50,60 [mm]0,033 [W/mK]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm]0,035 [W/mK]
Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm≥ 200 [kPa]
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji≤ 3 [%]
Klasa reakcji na ogieńE
Grubość płytod 30 do 300 [mm]
Krawędźprosta
Powierzchnia płytywaflowana