swisspor LAMBDA 150 parking
UWAGA!

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowywanego nie może wynosić mniej niż +5°C i nie więcej niż + 25°C.Podczas robót ociepleniowych materiał nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed nałożeniem kleju płytę należy zrysowaś np. papierem ściernym w celu uzyskania lepszej przyczepności.
Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 200mm.


swisspor LAMBDA 150 parking

swisspor LAMBDA 150 parking swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność. Dzięki lepszej izolacyjności zachowując założony opór cieplny zmniejszamy grubość przegrody i redukujemy ciężar dachu. Styropian o podwyższonej wytrzymałości na naprężenia ściskające
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. F.2 - 45 kPa, tj. 4,5 t/m2


Zastosowanie:
 • Izolacja cieplna w budownictwie.
 • podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
 • podłóg na gruncie w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
 • podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji,
 • podłóg w systemie ogrzewania podłogowego,
 • stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
 • stropów zewnętrznych i nad przejazdami,
 • stropodachów pełnych i wentylowanych,
 • stropodachów o lekkiej konstrukcji, np. blacha trapezowa,
 • tarasów i balkonów,
 • dachów stromych pomiędzy, nad i pod krokwiami


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,031 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 150 kPa
Klasa reakcji na ogieńE