swisspor BIKUTOP V60 S42H
UWAGA!

Nie stosować i nie rozwijać w temp. poniżej +5°C.
Nie łączyć na pokryciu 2 warstw papy na osnowie z welonu szklanego.
Składować i przewozić pionowo w jednej warstwie.


Pliki do pobrania:

swisspor BIKUTOP V60 S42H

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego.


Zastosowanie:
  • warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych na stabilnych podłożach (np. z betonu);
  • wykonywanie nowych pokryć dachowych;
  • aplikacja za pomocą zgrzewania.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm]4,2
Giętkość w niskiej temp. [˚C]0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]400 / 300
Długość / Szerokość [m]7,5 / 1,0