swissporXPS 300-F W
swissporXPS 300-F W
UWAGA!

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Płyty polistyrenu ekstrudowanego należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia i rozpuszczalników organicznych.
W przypadku płyt składowanych na pełnych paletach w opakowaniu zbiorczym, dopuszcza się magazynowane ich na zewnątrz na utwardzonym podłożu. W przypadku otwarcia opakowania zbiorczego lub jego uszkodzenia, produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności przed działaniem promieni słonecznych. Należy pamiętać, aby pomieszczenia zamknięte były wentylowane.


swissporXPS 300-F W

Płyty termoizolacyjne swissporXPS 300-F W produkowane są metodą ekstruzji i bezpośredniego spieniania. Dzięki temu procesowi powstają płyty o jednolitej, zamkniętej strukturze komórkowej.
Oprócz bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych płyty te charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Płyt swissporXPS 300-F W zakończone są krawędziami prostymi o katalogowej nazwie swissporXPS 300 W/I i frezowanymi swissporXPS 300 W/L. Powierzchnia płyt o strukturze wafla w szczególności dedykowana w miejscach gdzie potrzebne jest zwiększenie przyczepności płyt z innymi wyrobami np. klejem, betonem itd.


Zastosowanie:
  • Izolacja cieplna w budownictwie.
  • Szczegółowe zastosowanie powinno wynikać z zapisów projektowych.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,035 [W/mK]
Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm≥ 200 [kPa]
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji≤ 3 [%]
Klasa reakcji na ogieńF
Grubość płytod 90 do 300 [mm]
Powierzchnia płytywaflowana
Krawędźprosta lub frezowana