SYNTHOS XPS PRIME G 25 L; I
UWAGA!

Należy składować w budynkach wentylowanych, najlepiej zadaszonych.
Płyty nie mogą być składowane w budynkach, w których przechowywane są produkty łatwopalne i lotne.


Pliki do pobrania:

SYNTHOS XPS PRIME G 25 L; I

Zastosowanie:
 • Izolacja obwodowa ścian poniżej i powyżej poziomu gruntu
 • Izolacja podłóg i posadzek
 • Izolacja ław i płyt fundamentowych
 • Izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw
 • Izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów
 • Izolacja cokołów i attyk
 • Izolacja dróg i torów kolejowych i tramwajowych
 • Izolacja tarasów, loggi i balkonów
 • Izolacja dachów skośnych
 • Izolacja budynków rolniczych, gospodarskich i inwentarskich
 • Izolacja miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków termicznych
 • Izolacja ościeży okiennych i otworów drzwiowych
 • Izolacja wieńców żelbetowych i innych elementów z litego betonu
 • Płyty izolacyjne z rdzeniem XPS
 • Płyty konstrukcyjne z rdzeniem XPS
 • Szalunek tracony elementów posadowienia budynków


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
PowierzchniaGładka
Gęstość29 - 37 [kg/m3]
Format1250 x 600 [mm]
Reakcja na ogieńE [Euro klasa]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD (10 o C)od 0,032 [W/mK]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 250 [kPa]
Średnia osiągana nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)*≤ 0,50 [%]
Grubość płyty d20, 30 [mm]