swisspor EPS UNI fasada
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 20mm do 300mm, płyt frezowanych od 80mm do 200mm.


swisspor EPS UNI fasada

swisspor EPS UNI fasada to płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięte gładko lub z frezem.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,
  • izolacja cieplna podłóg na legarach, wewnętrznych ścianek działowych,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych,
  • izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,
  • izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,
  • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR 80


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,045 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie≥ 80 [kPa]
Klasa reakcji na ogieńE