swisspor EPS PLUS dach podłoga
UWAGA!

Standardowa grubość płyt gładkich od 10mm do 300mm, płyt frezowanych od 50mm do 200mm.


swisspor EPS PLUS dach podłoga

Uniwersalny materiał termoizolacyjny swisspr EPS PLUS dach podłoga produkowany metodą spieniania polistyrenu, technologicznie cięty gładko lub z frezem.
Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. F.2 - 18 kPa, tj. 1,8 t/m2


Zastosowanie:
  • nowe i stare budownictwo,
  • izolacja cieplna podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych w budownictwie,
  • mieszkalnym i użyteczności publicznej,
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie przy małych obciążeniach,
  • izolacja cieplna stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
  • izolacja cieplna stropów od spodu metodą lekką mokrą,
  • izolacja cieplna dachów stromych pod i pomiędzy krokwiami.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,040 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 60 kPa
Klasa reakcji na ogieńE