swisspor LAMBDA MEGA WHITE <sup>®</sup>
UWAGA!

Nie wymaga osłon. Dostępne grubości 15, 20, 25cm. Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowywanego nie może wynosić mniej niż +5°C i nie więcej niż + 25°C.


swisspor LAMBDA MEGA WHITE ®

Materiał termoizolacyjny nowej generacji, łączący w sobie zalety szarego i białego styropianu. Swisspor LAMBDA MEGA WHITE ® jest produkowany w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Produkt posiada od frontu płyty dodatkowo zaznaczone miejsca na kołki, a od drugiej strony odpowiednio miejsca do nakładania kleju. Cała powierzchnia płyt od strony klejenia jest karbowana, przez co zwiększa się powierzchnię klejenia i tym samym zwiększa się siła przyczepności płyty z murem.


Zastosowanie:
  • izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,
  • izolacja cieplna ścian metodą "lekką mokrą" ETICS, BSO lub "lekką suchą",
  • izolacja cieplna loggi, balkonów,
  • izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163:2012 +A1:2015)

T1-L1-W2-Sb5-P5-BS100-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2- TR150


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤ 0,031 [W/mK]
Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 150 [kPa]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 80 [kPa]
Klasa reakcji na ogieńE