swissporXPS 300-F
swissporXPS 300-F
UWAGA!

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Płyty polistyrenu ekstrudowanego należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia i rozpuszczalników organicznych.
W przypadku płyt składowanych na pełnych paletach w opakowaniu zbiorczym, dopuszcza się magazynowane ich na zewnątrz na utwardzonym podłożu. W przypadku otwarcia opakowania zbiorczego lub jego uszkodzenia, produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności przed działaniem promieni słonecznych. Należy pamiętać, aby pomieszczenia zamknięte były wentylowane.


swissporXPS 300-F

Płyty termoizolacyjne swissporXPS 300-F produkowane są metodą ekstruzji i bezpośredniego spieniania. Dzięki temu procesowi powstają płyty o jednolitej, zamkniętej strukturze komórkowej. Oprócz bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych płyty te charakteryzują się niską nasiąkliwością oraz bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Płyt swissporXPS 300-F zakończone są krawędziami prostymi o katalogowej nazwie swissporXPS 300 I i frezowanymi swissporXPS 300 L. Powierzchnia płyt o gładkiej strukturze.


Zastosowanie:
  • Izolacja cieplna w budownictwie.
  • Szczegółowe zastosowanie powinno wynikać z ustaleń projektowych.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 50,60 [mm]0,033 [W/mK]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm]0,035 [W/mK]
Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm≥ 300 [kPa]
Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu.≤ 0,7 [%]
Klasa reakcji na ogieńF
Grubość płytod 50 do 300 [mm]
Powierzchnia płytygładka
Krawędźprosta lub frezowana