swissporXPS 300-E
swissporXPS 300-E
UWAGA!

Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Płyty polistyrenu ekstrudowanego należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia i rozpuszczalników organicznych.
W przypadku płyt składowanych na pełnych paletach w opakowaniu zbiorczym, dopuszcza się magazynowane ich na zewnątrz na utwardzonym podłożu. W przypadku otwarcia opakowania zbiorczego lub jego uszkodzenia, produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności przed działaniem promieni słonecznych. Należy pamiętać, aby pomieszczenia zamknięte były wentylowane.


swissporXPS 300-E

Płyty termoizolacyjne swissporXPS 300-E produkowane są metodą ekstruzji i bezpośredniego spieniania. Dzięki temu procesowi powstają płyty o jednolitej, zamkniętej strukturze komórkowej. Oprócz bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych płyty te charakteryzują się niską nasiąkliwością oraz bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie. Płyt swissporXPS 300-E zakończone są krawędziami prostymi o katalogowej nazwie swissporXPS 300 I i frezowanymi swissporXPS 300 L. Powierzchnia płyt o gładkiej strukturze.


Zastosowanie:
 • Izolacja ławy fundamentowej,
 • Izolacja pod i nad płytą fundamentową,
 • Izolacja obwodowa ścian poniżej
 • poziomu gruntu,
 • Izolacja ścian warstwowych,
 • Izolacja podłóg na gruncie,
 • Izolacja podłóg w halach przemysłowych,
 • magazynowych,
 • Izolacja podłóg między piętrami,
 • Izolacja podłóg parkingów,
 • Izolacja stropodachu płaskiego
 • w układzie odwróconym,
 • Izolacja stropodachu płaskiego
 • w układzie tradycyjnym wykończonym
 • balastem lub roślinnością,
 • Izolacja dachów skośnych pod i nad krokwiami,
 • Izolacja dachu w ruchu pieszym i kołowym,
 • Izolacja balkonów i tarasów,
 • Izolacja elementów budynków inwentarskich
 • od wewnątrz,
 • Izolacja przeciwwysadzinowa,
 • Szalunek tracony


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości 30,40,50,60 [mm]0,033 [W/mK]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD dla grubości od 70 do 300 [mm]0,035 [W/mK]
Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm dla grubości 30,40 mm≥ 250 [kPa]
Naprężenia przy ściskaniu σ10, lub wytrzymałość na ściskanie σm dla grubości ≥ 50 mm≥ 300 [kPa]
Nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu.≤ 0,7 [%]
Klasa reakcji na ogieńE
Grubość płytod 30 do 300 [mm]
Krawędź prosta lub frezowana
Powierzchnia płytygładka