Termoizolacyjny spider

Jak dobrać izolację termiczną do budynku?

Nie wiesz, jaki materiał termoizolacyjny jest najlepszy dla Twojego domu? Dzięki pracy szwajcarskich specjalistów możesz teraz wybrać szybko i prosto. Poznaj Spider termoizolacyjny - najlepszy poradnik doboru izolacji termicznej do budynku przygotowany przez firmę Swisspor.

Optymalny dobór izolacji termicznej wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego zaangażowani przez firmę Swisspor niezależni fachowcy z działającej w Zürichu firmy Büro für Umweltchemie porównali ze sobą różne materiały izolacyjne ze względu na cechy istotne dla ich eksploatacji i montażu. Swoje oceny zobrazowali w postaci wykresów, które w przejrzysty sposób pokazują, który z materiałów najlepiej nadaje się do zastosowania w danym typie przegrody. Dla jednoznaczności wyników przyjęto ujednolicony, oczekiwany wskaźnik U dla przegrody. Wynosi on 0.15 W/m2K lub 0.2 W/m2K - w zależności od miejsca stosowania izolacji1.

 Porównywane zostało tak wykonane, ażeby wnioski były jednoznaczne i maksymalnie zobiektywizowane. Zasada była prosta - im wyższe oceny danego materiału izolacyjnego, tym większe pole powierzchni wielokąta tworzonego przez linię łączącą poszczególne wartości. Jego kształt przypomina pajęczą sieć, stąd nazwa Spider termoizolacyjny. Zestawiane w poradniku cechy materiałów można podzielić na dwie grupy: ekologiczne i użytkowe.

 Kryteria ekologiczne mierzą ilość energii, którą trzeba spożytkować do wyprodukowania danego materiału, czystość samego procesu produkcyjnego oraz jego wpływ na zmniejszanie efektu cieplarnianego poprzez wiązanie dwutlenku węgla. Ważna jest także trwałość izolacji, możliwość ponownego przetworzenia materiału po zakończeniu jego okresu eksploatacji oraz ilość substancji szkodliwych, które mogą się wydzielać w trakcie okresu użytkowania.

 W przypadku kryteriów eksploatacyjnych brana była pod uwagę cena, łatwość i bezpieczeństwo montażu oraz zakres zastosowań ze względu na przepisy ochrony pożarowej.

W puli porównywanych izolacji znalazło się 11 materiałów, których zestawy poddawane analizie dostosowane zostały do rodzaju izolowanych przegród. Analizowane były: styropian, styropian grafitowy, wełna mineralna, wełna szklana, XPS, pianka PIR, szkło piankowe, PU Aluwłóknina, płyty z miękkich włókien drewnianych i płyty z włókien konopnych

Wyniki analizy specjalistów z firmy Büro für Umweltchemie

Izolacja dachów płaskich

W przypadku izolacji dachów płaskich o wskaźniku U przegrody wynoszącym 0.15 W/m2K fachowcy Swisspor zalecają stosowanie styropianu grafitowego o grubości 19 cm lub styropianu o grubości 22 cm. Pod uwagę brane były następujące izolacje: styropian, styropian grafitowy, pianka poliuretanowa, wełna skalna, szkło piankowe, XPS

 

Przykładowe wyniki dla materiałów wykorzystywanych do izolacji dachu płaskiego (galeria):

Fasady wentylowane

Do izolacji fasady wentylowanej o wskaźniku U wynoszącym 0.15 W/m2K najlepiej jest stosować  wełnę mineralną o grubości 22 cm  lub wełnę szklaną o grubości 21 cm. Pod uwagę brane były następujące izolacje: styropian grafitowy, wełna szklana, wełna skalna, szkło piankowe, płyty z miękkich włókien drewnianych i płyty z włókien konopnych

 

Przykładowe wyniki dla poszczególnych materiałów wykorzystywanych do izolacji fasad wentylowanych (galeria):

Systemy ociepleniowe na siatce (ETICS)

W przypadku systemu ociepleniowego typu ETICS zdecydowanymi zwycięzcami są styropian o grubości 23 cm  i styropian grafitowy o grubości 18 cm. Pod uwagę brane były następujące izolacje: styropian, styropian grafitowy, wełna skalna oraz pianka PIR

 

Wyniki dla poszczególnych materiałów wykorzystywanych do systemów ociepleniowych ETICS (galeria):

Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów o wskaźniku U 0.2 W/m2K powinna być realizowana przy wykorzystaniu spienionego EPS o grubości 16 cm.

 

Wyniki dla poszczególnych materiałów wykorzystywanych do izolacji fundamentów (galeria):

Docieplanie od wewnątrz

Do docieplania od wewnątrz o wskaźniku U 0.2 W/m2K najlepiej jest stosować styropian o grubości 16 cm. Pod uwagę brano: styropian, piankę poliuretanową, wełnę szklaną, wełnę skalną
 
Wyniki dla poszczególnych materiałów wykorzystywanych do docieplania od wewnątrz (galeria):

Izolacja instalacji

Izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych o wskaźniku U 0.2 W/m2K powinna być wykonywana przy pomocy pianki PIR o grubości 2 cm lub wełny szklanej o grubości 4 cm. Pod uwagę brano: piankę PIR, wełnę szklaną i wełnę skalną

 

Wyniki dla poszczególnych materiałów wykorzystywanych do izolacji instalacji (galeria):

1 Wskaźniki i wyliczenia wykorzystane w opracowaniu oparte są o szwajcarskie prawo budowlane oraz doświadczenie autorów - wybitnych specjalistów w zakresie termoizolacji budynków. W Polsce wymagany wskaźnik U dla fasady wynosi w tej chwili 0,25 W/m2K. W 2017 roku oczekiwana wartość spadnie do 0,23 W/m2K, a od 2021 roku ma wynosić 0,20 W/m2K. Szczegółowe dane dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła U dla różnych lat i przegród znajdziecie Państwo w naszym Katalogu Swisspor na stronie 12-13. Katalog do pobrania na stronie www.swisspor.pl/katalog-m-41.html.