swisspor GREEN System

Opis produktu

WYSPA UCIĄŻLIWEGO CIEPŁA
Aglomeracje miejskie zbudowane są głównie z betonu, cegły, kamienia i asfaltu. Materiały te są silnie nagrzewane promieniowaniem słonecznym i działają jak gigantyczne piece akumulacyjne. Skutkiem tego jest znaczna różnica temperatur między miastem a terenami niezabudowanymi. Zjawisko to nosi nazwę "miejskiej wyspy ciepła". Najbardziej uciążliwą konsekwencją "miejskiej wyspy ciepła" są gorące i parne noce w miesiącach letnich. Nie pozwalają nam dobrze wypocząć i niekorzystnie odbijają się na naszym zdrowiu.

OAZA TERENÓW ZIELONYCH
Jedynym skutecznym sposobem uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji "miejskiej wyspy ciepła" jest przeczekanie miesięcy letnich w otoczeniu terenów zielonych, gdzie dzienny skwar nie jest tak uciążliwy, a noc daje wytchnienie. Można to osiągnąć wyprowadzając się na kilka tygodni z miasta. Można również... przenieść tereny zielone do miasta. W tym celu obszar zabrany pod budowę fundamentów domów "oddajemy" w postaci dachu zielonego. Dzięki warstwom wegetacyjnym i gromadząco-drenażowym dachy zielone gromadzą wodę deszczową w ilości odpowiedniej dla wegetacji roślin, co jednocześnie odciąża miejskie systemy kanalizacyjne. W ten sposób zapobiegamy powodziom wywoływanym przez intensywne opady. Zdolność dachów zielonych do gromadzenia wody deszczowej w najbliższej przyszłości stanie się argumentem wyjątkowo istotnym, z uwagi na tendencję do podnoszenia opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Posiadanie dachu zielonego upoważnia do znaczących ulg w tego typu opłatach.


Korzyści

  • większa powierzchnia czynna biologicznie
  • długa żywotność dachu
  • zwiększona ognioodporność dachu
  • zwiększona izolacyjność termiczna i dźwiękowa
  • czystsze powietrze po przez pochłanianie zanieczyszczeń,
  • oszczędność energii
  • duża retencja wód opadowych