V60 S30
UWAGA!

Nie stosować i nie rozwijać w temp. poniżej +5°C.
Nie łączyć na pokryciu 2 warstw papy na osnowie z welonu szklanego.
Składować i przewozić pionowo w jednej warstwie.


Pliki do pobrania:

V60 S30

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na osnowie z welonu szklanego


Zastosowanie:
  • warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na stabilnym podłożu;
  • wykonywanie nowych pokryć dachowych;
  • Izolacja przeciwwodna typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem;
  • aplikacja za pomocą zgrzewana.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm]3,0
Giętkość w niskiej temp. [˚C]0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]400 / 300
Długość / Szerokość10,0 / 1,0