W 400
UWAGA!

Nie stosować i nie rozwijać w temp. poniżej +5°C.
Nie łączyć na pokryciu 2 warstw papy na osnowie z welonu szklanego.
Składować i przewozić pionowo w jednej warstwie.


Pliki do pobrania:

W 400

Papa asfaltowa wierzchniego krycia, na osnowie z welonu szklanego.


Zastosowanie:
  • warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych na stabilnych podłożach;
  • wykonywanie nowych oraz remont starych pokryć dachowych na stabilnych podłożach;
  • aplikacja za pomocą klejów asfaltowych.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Gramatura [kg/m2]2,6
Giętkość w niskich temp. [˚C]0
Wytrzymałość na rożciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50mm]500 / 300
Długość / Szerokość [m]15,0 / 1