swisspor DREN dach
UWAGA!

Płyty styropianowe należy układać na dachu w układzie odwróconym kanalikami drenażowymi do dołu na warstwie rozdzielczej lub poślizgowej. Płyt nie należy kleić ani mocować mechanicznie.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy styropianu przez dłuższy czas. Prowadzi to do osłabienia struktury styropianu.

Standardowa grubość płyt 70/80-200/210mm


swisspor DREN dach

Swisspor DREN dach to płyty z polistyrenu ekspandowanego produkowane w technologii indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki takiej technologii struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza chłonność wody. Dodatkowo spodnia strona płyty poprzez specjalnie ukształtowane kanaliki pozwala na swobodne odprowadzanie wody lub wilgoci z warstwy rozdzielczej znajdującej się między płytą a hydroizolacją, zarówno na dachach płaskich, jak i skośnych o odwróconym układzie. Szczególnie zalecane do dachów zielonych.


Kod wyrobu: (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1DLT(1)5-WL(T)3,5


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0,038 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 100 kPa
Poziom nasiąkliwości wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu≤ 3,5%
Klasa reakcji na ogieńE