Płyty izolacyjne PIR

Opis produktu

TermPIR ® to płyta izolacyjna z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej. PIR to zmodyfikowany chemicznie poliuretan, który charakteryzuje się trwałością oraz podwyższoną odporność na wysokie temperatury. Struktury izocyjanurowe w piankach ulegają rozkładowi w temperaturze powyżej 300 oC oraz częściowemu zwęgleniu. Zwęglona warstwa chroni przed przejściem wysokiej temperatury przez płytę, co w efekcie stanowi skuteczniejszą ochronę przeciwpożarowa.
Termoizolacja cechuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λD = 0,022 W/mK, co umożliwia zastosowanie cieńszej warstwy ocieplenia.


Właściwości materiału

  • niski współczynnik przewodzenia ciepła
  • duża odporność ogniowa
  • duża wytrzymałość na ściskanie
  • niska nasiąkliwość wody
  • odporność na czynniki biologiczne i chemiczne
  • odporność na gryzonie

Korzyści

  • obniżenie kosztów ocieplenia
  • mniejsza grubość termoizolacji
  • niski ciężar płyt czyni transport i montaż mniej pracochłonny
  • obniżenie kosztów całej inwestycji w przypadku zastosowaniu płyt termPIR ® na etapie projektowania