swisspor DACH ZIELONY

Opis produktu

Im większy jest udział dachów zielonych, tym bardziej poprawia się mikroklimat miasta. Oprócz ograniczenia efektu gorących i parnych nocy, dachy zielone wchłaniają kurz i zmniejszają zanieczyszczenia powietrza. Dzięki zieleni odfiltrowują z powietrza od 10% do 20% pyłu. Zatrzymują również azotany i inne substancje zawarte w powietrzu i opadach.

Dzięki warstwom wegetacyjnym i gromadząco-drenażowym, dachy zielone gromadzą wodę deszczową w ilości odpowiedniej dla wegetacji roślin, co jednocześnie odciąża miejskie systemy kanalizacyjne i zapobiega powodziom wywoływanym przez intensywne opady.

Dachy zielone często pełnią funkcję terenów rekreacyjnych lub są elementami ciągów komunikacyjnych pieszych lub jezdnych, co zwiększa funkcjonalność budynków i pozwala na projektowanie ciekawych architektonicznie obiektów.

W porównaniu z dachami tradycyjnymi, dachy zielone są bardziej odporne na ogień, oraz na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, takie jak gradobicia, uszkodzenia podczas prac konserwatorskich, czy też uszkodzenia powodowane przez siłę ssącą wiatru. Wydłużona żywotność dachów zielonych oznacza znacznie niższe koszty eksploatacji budynku.

W stosunku do dachów tradycyjnych, dachy zielone cechują się również zwiększoną izolacyjnością termiczną i dźwiękową.

Dachy zielone to niższe koszty eksploatacji i wyższy komfort życia.