System 2.1.2.1.a.

Gwarancja 18 lat*

* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR

System 2.1.2.1.b.

Gwarancja 18 lat*

* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR

Dach zielony ekstensywny o tradycyjnym układzie warstw.

Nachylenie połaci od 1° do 5°.

Uwaga: Konieczność klejenia termoizolacji do podłoża uzależniona jest od warunków wiatrowych oraz przewidywanego czasu balastowania dachem zielonym.


Warstwa Grubość [mm] Współczynnik
przewodzenia ciepła
λ [W/m·K]
1. Roślinność typu SEDUM - -
2. Substrat ziemny ekstensywny zgodnie z wymogami -
3. Geowłóknina filtracyjna - -
4. Płyta akumulacyjno - drenażowa co najmniej 20 -
5. Warstwa ochronna geowłóknina co najmniej 300 g/m2 z zakładem min. 10 cm - -
6. Papa antykorzenna swisspor BIKUTOP EP5 WF flam 5,0 0,18
7. Papa swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200 2,5 0,18
8. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga dowolna 0,030
9. Paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 * 4,0 0,18
10. Grunt swisspor PRIMER ** - -
11. Strop żelbetowy 200 1,7

* alternatywnie : swisspor BIKUTOPG200/40, BIKUTOP RADON RESIST AL.
W przypadku wywinięć pap na osnowie z welonu szklanego na elementy pionowe, należy zastosować papy na osnowie z tkaniny szklanej lub włókna poliestrowego,

** alternatywnie: swisspor  PRIMER wodny

Dach zielony ekstensywny o tradycyjnym układzie warstw.

Nachylenie połaci od 1° do 5°.

Uwaga: Konieczność klejenia termoizolacji do podłoża uzależniona jest od warunków wiatrowych oraz przewidywanego czasu balastowania dachem zielonym.


Warstwa Grubość [mm] Współczynnik
przewodzenia ciepła
λ [W/m·K]
1. Roślinność typu SEDUM - -
2. Substrat ziemny ekstensywny zgodnie z wymogami -
3. Geowłóknina filtracyjna - -
4. Płyta akumulacyjno - drenażowa co najmniej 20 -
5. Warstwa ochronna geowłóknina co najmniej 300 g/m2 z zakładem min. 10 cm - -
6. Papa antykorzenna swisspor BIKUTOP EP4 WF flam 4,0 0,18
7. Papa swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200 2,5 0,18
8. swisspor EPS 100 dach podłoga * dowolna 0,036
9. Paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 ** 4,0 0,18
10. Grunt swisspor PRIMER *** - -
11. Strop żelbetowy 200 1,7

* alternatywnie : swisspor BITERM EPS 150 PARKING, BITERM EPS 200 PARKING

** alternatywnie : swisspor BIKUTOPG200/40, BIKUTOP 30.
W przypadku wywinięć pap na osnowie z welonu szklanego na elementy pionowe, należy zastosować papy na osnowie z tkaniny szklanej lub włókna poliestrowego,

*** alternatywnie: swisspor  PRIMER wodny