System 2.1.1.1.a.

Gwarancja 18 lat*

*Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR.

System 2.1.1.1.b.

Gwarancja 18 lat*

* Przy zastosowaniu kompletnego systemu firmy SWISSPOR

Dach zielony ekstensywny o tradycyjnym układzie warstw.

Nachylenie połaci od 1° do 5°.

Uwaga: Konieczność klejenia termoizolacji do podłoża uzależniona jest od warunków wiatrowych oraz przewidywanego czasu balastowania dachem zielonym.


Warstwa Grubość [mm] Współczynnik
przewodzenia ciepła
λ [W/m·K]
1. Roślinność typu SEDUM - -
2. Substrat ziemny ekstensywny zgodnie z wymogami -
3. Geowłóknina filtracyjna - -
4. Płyta akumulacyjno - drenażowa co najmniej 20 -
5. Warstwa ochronna geowłóknina co najmniej 300 g/m2 z zakładem co najmniej 10cm - -
6. Papa antykorzenna swisspor BIKUTOP EP5 WF flam * 5,0 0,18
7. Papa swisspor BIKUTOP podkładowa 250 ** 4,7 0,18
8. swisspor BITERM® LAMBDA 100 dach podłoga dowolna 0,030
9. Paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 *** 4,0 0,18
10. Grunt swisspor PRIMER **** - -
11. Strop żelbetowy 200 1,7

* alternatywnie: swisspor BIKUTOP EP4 WF flam,

** alternatywnie: swisspor BIKUTOP podkładowa 200

*** alternatywnie : swisspor BIKUTOPG200/40, BIKUTOP RADON RESIST AL.
W przypadku wywinięć pap na osnowie z welonu szklanego na elementy pionowe, należy zastosować papy na osnowie z tkaniny szklanej lub włókna poliestrowego,

**** alternatywnie: swisspor  PRIMER wodny

Dach zielony ekstensywny o tradycyjnym układzie warstw.

Nachylenie połaci od 1° do 5°.

Uwaga: Konieczność klejenia termoizolacji do podłoża uzależniona jest od warunków wiatrowych oraz przewidywanego czasu balastowania dachem zielonym.


Warstwa Grubość [mm] Współczynnik
przewodzenia ciepła
λ [W/m·K]
1. Roślinność typu SEDUM - -
2. Substrat ziemny ekstensywny zgodnie z wymogami -
3. Geowłóknina filtracyjna - -
4. Płyta akumulacyjno - drenażowa co najmniej 20 -
5. Warstwa ochronna geowłóknina co najmniej 300 g/m2 z zakładem min. 10 cm - -
6. Papa antykorzenna swisspor BIKUTOP EP4 WF flam 4,0 0,18
7. Papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 20/40 * 4,0 0,18
8. swisspor BITERM® EPS 100 dach podłoga ** dowolna 0,036
9. Paroizolacja papa swisspor BIKUTOP standard podkładowa 5/40 *** 4,0 0,18
10. Grunt swisspor PRIMER **** - -
11. Strop żelbetowy 200 1,7

* alternatywnie : swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35,

** alternatywnie : swisspor BITERM EPS 150 PARKING, BITERM EPS 200 PARKING

*** alternatywnie : swisspor BIKUTOPG200/40, BIKUTOP 30.
W przypadku wywinięć pap na osnowie z welonu szklanego na elementy pionowe, należy zastosować papy na osnowie z tkaniny szklanej lub włókna poliestrowego,

**** alternatywnie: swisspor  PRIMER wodny