SYNTHOS XPS PRIME D 30 L
UWAGA!

Należy składować w budynkach wentylowanych, najlepiej zadaszonych.
Płyty nie mogą być składowane w budynkach, w których przechowywane są produkty łatwopalne i lotne.


Pliki do pobrania:

SYNTHOS XPS PRIME D 30 L

Zastosowanie:
  • Izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu
  • Izolacja podłóg i posadzek
  • Izolacja ław i płyt fundamentowych
  • Izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw
  • Izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów
  • Izolacja dróg i torów kolejowych i tramwajowych
  • Izolacja tarasów, loggi i balkonów
  • Izolacja elementów budynków rolniczych gospodarskich i inwentarskich
  • Szalunek tracony elementów posadowienia budynków
  • Płyty izolacyjne z rdzeniem XPS


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
PowierzchniaGładka
Gęstość29 -36 [kg/m3]
Format1250 x 600 [mm]
Reakcja na ogieńF [Euro klasa]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD (10 o C)od 0,029 [W/mK]
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym≥ 300 kPa
Średnia osiągana nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu≤ 0,15 [%]
Średnia osiągana nasiąkliwość wody przy długotrwałym zanurzeniu WL(T)*≤ 0,30 [%]
Grubość płyty50, 100 [mm]