BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 2K
UWAGA!

Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia również na placu budowy.


Pliki do pobrania:

BIKUCOAT 1K - Uniwersalny primer 2K

Dwukomponentowy preparat podkładowy do gruntowania trudnych podłoży tworzywowych takich jak np. folie dachowe na bazie miękkiego PCV. Jeden komponent stanowi roztwór żywiczny (komponent A), drugi zaś utwardzacz (komponent B).


Zastosowanie:
  • gruntowanie podłoży


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Konsystencja (komp. A i B)ciecz
Barwa (komp. A / komp. B)lekki zółtawy odcień / bezbarwny
Czas schnięcia [min] (komp. A / komp. B)15-60 (uzależnione od warunków)
Temperatura zapłonu [°C] (komp. A / komp. B)30 / > 150
Lepkość [mPa • s] przy 20 ° C (komp. A / komp.B)10 - 30 / 100 - 300
Gestość [g/cm3] przy 20°C (komp. A / komp. B)0,9 / 1,14
Zużycie [g/m2] (komp. A / komp.B)100 - 200