Enke Grundierung 2K

Dwuskładnikowy preparat podkładowy do gruntowania podłoży na bazie roztworu epoksydowego bez rozpuszczalników. Bezszwowy środek gruntujący, bardzo dobrze penetrujący oraz zamykający pory wszystkich stosowanych zwykle w budownictwie podłoży mineralnych. Jeden komponent stanowi roztwór epoksydowy (komponent A), drugi zaś utwardzacz.


Zastosowanie:
  • jako gruntowanie podłoży wiązanych mineralnie,
  • jako zaprawa do wyrównywania ubytków w połączeniu z piaskiem kwarcowym,
  • jako uszczelnienie podłoży nieodpornych na rozpuszczalniki np. EPS, XPS (klejenie Enkolitem)
  • jako warstwa ochronna po nałożeniu natychmiast musi być posypany piaskiem kwarcowym


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Konsystencja (komp. A i B)rzadka ciecz
Barwa (komp. A / komp. B)lekki zółtawy odcień / bezbarwny
Czas schnięcia [min] przy 20 °C (A+B) 20
Lepkość [mPa•s] przy 20 °C (komp. A / komp. B)ok. 500
Gęstość [g/ml] przy 20 °Cok. 1,1
Zużycie [g/m2] (A+B)300 - 400