MAX V60 S30
UWAGA!

Nie stosować i nie rozwijać w temp. poniżej +5°C
Nie łączyć na pokryciu 2 warstw papy na osnowie z welonu szklanego
Składować i przewozić pionowo w 1 warstwie


Pliki do pobrania:

MAX V60 S30

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa na osnowie z welonu szklanego


Zastosowanie:
  • Warstwa podkładowa wielowarstwowych pokryć dachowych na stabilnym podłożu.
  • Wykonywanie nowych pokryć dachowych.
  • Izolacja przeciwwilgociowa budynków części podziemnych, typ A.
  • Aplikacja za pomocą zgrzewania.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Grubość [mm] ≥ 2,3
Giętkość w niskiej temp. [°C]0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N/50 mm]400 / 300
Długość / Szerokość [m]15,0 / 1,0