swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, zbrojenie rozproszone, szary
UWAGA!

Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia również na placu budowy. Temperatura przechowywania nie mniej niż +5°C i nie więcej niż +25°C.


Pliki do pobrania:

swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, zbrojenie rozproszone, szary

Jednoskładnikowa, tiksotropowa płynna membrana z żywicy poliuretanowej o konsystencji pasty. Charakteryzuje ją: paroprzepuszczalność, odporność na działanie czynników atmosferycznych w tym UV i starzenie.
Produkt łatwy w aplikacji, szybkowiążący, o doskonałych właściwościach mechanicznych, oraz doskonałą odpornością termiczną (nie mięknie w wysokich temperaturach). Tworzy jednolitą, pozbawioną pęcherzy membranę płynną. Wraz z odpowiednio dobranym gruntem może być aplikowana na większości podłoży.


Zastosowanie:
  • uszczelnienie wszelkich przejść na dachu,
  • uszczelnienie łączeń pion-poziom,
  • uszczelnienie rynien


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Lepkość [cP]5000 - 7000
Gęstość [g/m3]1,5
Suchopyłość [h]2 - 3
Aplikacja kolejnej warstwy [h]6 - 48
Temperatura ulatniania [°C]42
Temperatura szokowa [°C]200
Temperatura użytkowa [°C]od - 40 do + 80
Siła rozciągająca (23ºC) [kg/cm2]80
Rozciągnięcie [%]200
Zużycie przy aplikacji całopowierzchniowej [kg/m2]1,8
Zużycie przy uszczelnianiu detali [kg/m2]2,5
Okres przydatności [miesiące]12