swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC
UWAGA!

Miejsce przechowywania powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem i z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia również na placu budowy. Temperatura przechowywania nie mniej niż +5°C i nie więcej niż +25°C.


Pliki do pobrania:

swisspor BIKUCOAT 1K - Primer PVC

Jednokomponentowy preparat podkładowy do gruntowania podłoży. Charakteryzuje się niską lepkością, krótkim czasem wiązania.


Zastosowanie:
  • Gruntowanie podłoży: membran PVC i innych materiałów z PVC.


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Lepkość [cP]50 - 150
Gęstość [g/m3]0,8 - 0,9
Suchopyłość [min]15 - 30
Aplikacja płynnej membrany [h]od 30 min. do 2 h
Zużycie [l/m2]0,1
Okres przydatności [miesiące]12