EDIFLOOR - GEODREN PEIT (POLIESTER)

Zastosowanie:
  • Separacja i filtracja:
  • Drogi: EN 13249:2000 / A1:2005
  • Kolej: EN 13250:2000 / A1:2005
  • Wzmocnienie nasypów: EN 13251:2000 / A1:2005
  • Systemy odwadniające: EN 13252:2000 / A1:2005
  • System kontroli erozji: EN 13253:2000 / A1:2005
  • Zbiorniki i tamy: EN 13254:2000 / A1:2005
  • Kanały: EN 13255:2000 / A1:2005
  • Składowiska odpadów (stałe): EN 13257:2000 / A1:2005
  • Składowiska odpadów (płynne): EN 13265:2000 / A1:2005


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie2,0/2,0 [kN/m]
Wydłużenie60/70 [%]
Odporność na przebicie statyczne0,40 [kN]
Odporność na przebicie dynamiczne48 [mm]
Piramidowe przebicie120 [N]
Indeks prędkości60 [mm/s]
Charakterystyczny rozmiar otwarcia55 [μm]
Odporność na warunki atmosferyczne (50 MJ/m2)Przykryć w ciągu 15 dni od dnia instalacji
Odporność na utlenianie15 [lata]