Mata akumulacyjno drenazowa ISO-DRAIN nature 20 P 800 (perforowana)

Zastosowanie:
  • Do drenażu w systemach drenażowych - D: DIN EN 13252:2000/A1:2005


Parametry techniczne:
Właściwość Wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie9/5 [kN/m]
Wydłużenie względne przy maksymalnym obciążeniu 55 [%]
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie10,61 [l/ms]
TrwałośćPrzykryć w ciągu 14 dni od dnia instalacji
Trwałość5 [lat]