Odwodnienia grawitacyjne

Opis produktu

Grawitacyjny system odprowadzający wodę o swobodnym zwierciadle stanowi tradycyjny sposób odwadniania dachów płaskich, co reguluje norma PN-EN 12056 część 3 i DIN 1986 część 100.
W tym przypadku odwodnienie dachu płaskiego realizowane jest poprzez wpusty dachowe i rurową instalację odprowadzającą ułożoną w spadku. W trakcie eksploatacji rury wypełnione są wodą tylko częściowo. Maksymalny stopień wypełnienia kolektorów i przykanalików wynosi h/d = 0,7, a dla przewodów opadowych f = 0,33 i nie może zostać przekroczony.
System odprowadzający wodę o swobodnym zwierciadle charakteryzuje się odprowadzeniem wody deszczowej w układzie grawitacyjnym. W systemie tym pochylenie dna rury służy do transportu wody. Wydajność odpływu instalacji do odprowadzania wody o swobodnym zwierciadle zależy od tego pochylenia i konstrukcji wpustów dachowych. Misa wlotowa wpustu w kształcie leja wpływa na wzrost wydajności odpływu.


Właściwości materiału

  • Orurowanie ułożone w spadku
  • Orurowanie tylko częściowo wypełnione wodą
  • Rozszerzona sieć przykanalików
  • Duża wydajność odpływu dzięki uformowanej lejkowatej misie wpustu
  • Możliwość odwodnienia najniższego punktu
  • Rozmieszczenie układu odwodnienia awaryjnego